At forklare

Halsfamilien er gode til at forklare. De ved at ordene: hvis….så…., eller når…så… er vigtige for at kunne forklare noget. Der sker mange ting omkring eleverne både i skolen og fritiden, som de enten søger en forklaring på eller gerne vil forklare. Derfor er det vigtigt, at eleverne lærer om forklaringens struktur og sproglige ressourcer. I lærerguiden vises, hvordan man kan arbejde med forklaringer helt fra skolestart. Der er mange situationer, hvor eleverne har brug for at kunne forklare og forstå en forklaring. De skal lære at se sammenhængen mellem årsag og virkning, så de kan løse problemstillinger og tilegne sig ny viden.

Lærerguide

 

 

 

 

årsagsforklaringskema 1

årsagsforklaringskema 2
årsagsforklaringskema 3
årsagsforklaringskema 4
årsagsforklaringskema 5
årsagsforklaringskema 6
årsagsforklaringskema 7
årsagsforklaringskema tom
årsagsforklaringskema tom2
årsagsforklaringskema tomhvid
årsagsforklaringskema tomhvid2

 

 

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*


+ eight = 17

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 • Køb online

  Køb cd med lærervejledning
  Lærervejledningen indeholder baggrund for Bogstavmusikanterne, ideer til planlægning af et skoleår i 0.klasse, inspiration til forskellige undervisningsforløb, en gennemgang af materialersamt en
  metodisk vejledning til Bogstavbogen og forskellige forslag til aktiviteter.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms/+porto.


  Køb læsebogen
  Bogstavmusikanternes 30 små søde historier er en god måde at kommer igang med læsningen.
  Pris: kr. 60,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb bogstavbogen
  Bogstavbogen er en grundbog i 0.klasse. Bogen gennemgår de 29 bogstavers lyd og form i samme rækkefølge som på cdén. Bogstavbogen indeholder også sprogopgaver i stigende sværhedsgrad, der følger progressionen i hørespillene på cdén og i sprogspillet.
  Pris: kr. 50,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb nodebogen
  Nodebogen indeholder tekster, noder og akkorder til de 12 sange om bogstavsmusikanterne.
  Pris: kr. 65,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb musikken på cd
  Cd'en indeholder musikken til musicallen om bogstavmusikanterne.
  Pris: kr. 140,00 inkl. moms/+ porto.


  Cd: Bogstavkort. Cd'en med bogstavplakater i A4, A5 og A6, skriveunderlag/plakater i A4 og A3 samt oversigt over familier.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog. Skrivebogen bygger på ideen om vejkort over skrivevejene.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Sprogspil: 4 brætspil i spilpakke, der indeholder de 8 sprogområder: rim, stavelser, skelne, forlyd, forlydrimdel, ordkendskab, tæl lyde og almen viden.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog - 120 ord. Som skrivebogen - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Spil - 120 ord: Som Sprogspil - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.

 • Kontakt

  Bogstavmusikanterne
  Mette Bech,
  Egedevej 194
  4690 Haslev
  Tlf. 40128308
  bogstavmusikanterne@gmail.com

 • Meta

 • Blogindlæg