Beretning om teaterforløb

Beretningen om teaterforløbet blev skrevet i fællesskab. Læreren viste eleverne beretningens struktur på en stor planche. Hver elev havde deres eget skema med beretningens struktur. Klassen startede med at lave den fælles rubrik: Teater om Josef

Bagefter udfyldte vi tre farvede plancher, for at finde deltagere, processer og omstændigheder.

Deltagerne var både elever fra 1.a og 6.a, der spillede brødre, dansere og vagter. Publikum var også deltagere, da teaterstykket blev opført. Nederst på den røde planche er der lavet en nominalgruppe om danserne. De var ikke kun dansere,  men de søde dansere med slør. Ved at bruge nominalgruppeskemaet bliver deltagerne mere detaljerede. På den grønne planche blev skrevet forskellige processer. Der kunne blive brug for de relationelle processer (er, var), de verbale processer (talte, sagde, synge), de mentale processer (huske, tænke, føle) og de materielle (spiller, gå, lavede). Alle ordene burde have stået i datid på planchen, for beretningen skrives i datid. På den blå planche skrev vi omstændighederne – hvor vi havde været (i aulaen, på scenen, bag scenen, i klassen).

Derefter blev en orientering skrevet i fællesskab, der indeholdt:

 

 • hvem: 1.a fra Højelse skole
 • hvad: spillede teaterstykket om Josef
 • med hvem: 6.a
 • hvor: i skolen aula
 • hvornår: tirsdag d. 13.marts 2012
Da den fælles orientering var færdig, lavede alle elever tre tegninger i rammerne i venstre side af papiret, der viste de tre begivenheder: forarbejde, øvning og forestilling, inden de skulle skrive deres tekst.

Bagefter skrev de beretningen. Alle skulle bruge de tre forbindere: først, bagefter, til sidst. Det var frivilligt, om eleverne selv ville finde på teksten, der beskrev de tre begivenheder, eller om de ville bruge hele modelteksten fra tavlen eller dele af den. Dette er en mulighed for differentiering.
 • Bagefter øvede vi stykket.
 • Bagefter øvede vi stykket om Josef i klassen og på scenen.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*


× 3 = twenty four

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 • Køb online

  Køb cd med lærervejledning
  Lærervejledningen indeholder baggrund for Bogstavmusikanterne, ideer til planlægning af et skoleår i 0.klasse, inspiration til forskellige undervisningsforløb, en gennemgang af materialersamt en
  metodisk vejledning til Bogstavbogen og forskellige forslag til aktiviteter.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms/+porto.


  Køb læsebogen
  Bogstavmusikanternes 30 små søde historier er en god måde at kommer igang med læsningen.
  Pris: kr. 60,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb bogstavbogen
  Bogstavbogen er en grundbog i 0.klasse. Bogen gennemgår de 29 bogstavers lyd og form i samme rækkefølge som på cdén. Bogstavbogen indeholder også sprogopgaver i stigende sværhedsgrad, der følger progressionen i hørespillene på cdén og i sprogspillet.
  Pris: kr. 50,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb nodebogen
  Nodebogen indeholder tekster, noder og akkorder til de 12 sange om bogstavsmusikanterne.
  Pris: kr. 65,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb musikken på cd
  Cd'en indeholder musikken til musicallen om bogstavmusikanterne.
  Pris: kr. 140,00 inkl. moms/+ porto.


  Cd: Bogstavkort. Cd'en med bogstavplakater i A4, A5 og A6, skriveunderlag/plakater i A4 og A3 samt oversigt over familier.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog. Skrivebogen bygger på ideen om vejkort over skrivevejene.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Sprogspil: 4 brætspil i spilpakke, der indeholder de 8 sprogområder: rim, stavelser, skelne, forlyd, forlydrimdel, ordkendskab, tæl lyde og almen viden.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog - 120 ord. Som skrivebogen - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Spil - 120 ord: Som Sprogspil - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.

 • Kontakt

  Bogstavmusikanterne
  Mette Bech,
  Egedevej 194
  4690 Haslev
  Tlf. 40128308
  bogstavmusikanterne@gmail.com

 • Meta

 • Blogindlæg