Beskriv en bondegård

<- Se filmen

Eleverne havde i fællesskab lavet bondegårde ud af papkasser og andre materialer. se her Det gav anledning til at arbejde med en beskrivelse af bondegårdene. Eleverne startede med, at vælge et billede af den bondegård, de ville beskrive. Bagefter havde vi en fælles samtale om, hvilke spørgsmål de kunne stille i skriveprocessen. Fx: Hvilken størrelse har bondegården? Hvilke farver er den malet i? Hvilke dyr kan man se? Er der nogle særlige kendetegn? I den beskrivende informerende tekstaktivitet bruges der mange relationelle processer (fx er og var). Der er ingen handling i teksten – den står stille! Hvert makkerpar skulle beskrive bondegården så præcist, at eleverne fra 2.klasse kunne gætte, hvilken bondegård de havde beskrevet.

Det betyder meget for elever, at deres tekster bruges i forskellige sammenhænge. Når der er en modtager til deres tekst, får kvaliteten af deres tekster betydning. På filmen er det tydeligt, at der bliver arbejdet seriøst med at producere en god tekst. Resultatet blev, at over 90% af teksterne førte til, at 2.klasses eleverne valgte den rigtige bondegård, da de havde hørt beskrivelsen.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*


five + = 12

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 • Køb online

  Køb cd med lærervejledning
  Lærervejledningen indeholder baggrund for Bogstavmusikanterne, ideer til planlægning af et skoleår i 0.klasse, inspiration til forskellige undervisningsforløb, en gennemgang af materialersamt en
  metodisk vejledning til Bogstavbogen og forskellige forslag til aktiviteter.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms/+porto.


  Køb læsebogen
  Bogstavmusikanternes 30 små søde historier er en god måde at kommer igang med læsningen.
  Pris: kr. 60,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb bogstavbogen
  Bogstavbogen er en grundbog i 0.klasse. Bogen gennemgår de 29 bogstavers lyd og form i samme rækkefølge som på cdén. Bogstavbogen indeholder også sprogopgaver i stigende sværhedsgrad, der følger progressionen i hørespillene på cdén og i sprogspillet.
  Pris: kr. 50,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb nodebogen
  Nodebogen indeholder tekster, noder og akkorder til de 12 sange om bogstavsmusikanterne.
  Pris: kr. 65,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb musikken på cd
  Cd'en indeholder musikken til musicallen om bogstavmusikanterne.
  Pris: kr. 140,00 inkl. moms/+ porto.


  Cd: Bogstavkort. Cd'en med bogstavplakater i A4, A5 og A6, skriveunderlag/plakater i A4 og A3 samt oversigt over familier.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog. Skrivebogen bygger på ideen om vejkort over skrivevejene.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Sprogspil: 4 brætspil i spilpakke, der indeholder de 8 sprogområder: rim, stavelser, skelne, forlyd, forlydrimdel, ordkendskab, tæl lyde og almen viden.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog - 120 ord. Som skrivebogen - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Spil - 120 ord: Som Sprogspil - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.

 • Kontakt

  Bogstavmusikanterne
  Mette Bech,
  Egedevej 194
  4690 Haslev
  Tlf. 40128308
  bogstavmusikanterne@gmail.com

 • Meta

 • Blogindlæg