Beskriv et billede

På billedet er der to piger, der laver kokosmakroner med langt hår!!!

Mens vi bagte kokosmakroner, se her blev der taget billeder af eleverne. Eleverne skulle i små grupper lave en beskrivende tekst til et af billederne. Da eleverne havde skrevet de beskrivende tekster, stillede alle sig op i en rundkreds med billede og tekst. Billederne blev samlet ind og fordelt på en ny måde, så hver gruppe stod med et nyt billede. På skift læste grupperne deres tekst højt for klassen. Den gruppe der havde fået det billede, der blev beskrevet skulle aflevere det. Der var både fokus på at læse teksterne, lytte til teksterne og kritisk tage stilling til, om det læste passede sammen med det nye billede, gruppen havde fået. I denne lille øvelse var der mange ting at snakke om – og for læreren at grine af. En af grupperne havde skrevet: På billedet er to piger, der laver kokosmakroner med langt hår!  Heldigvis fik læreren en kokosmakron uden hår! Dette lille citat viser, hvor svært det er, at skrive det man ser. Der skal meget øvelse til for at lave en god og præcis informerende beskrivelse.

Den måde deltagerne blev beskrevet på i teksterne var forskellig. Nogle elever havde skrevet navnene på de kammerater, der var på billedet. Andre kaldte deltagerne for drenge og piger og selvom forskellen måske syntes lille, har det stor betydning for tekstens måde at kommunikere på.

I løbet af skoleforløbet skal eleverne flytte sig fra det meget personlige og situationsprægede sprog over til at bruge fagsprog – væk fra hverdagsituationer. Allerede i indskolingen er det godt at begynde med at vise eleverne, hvordan valg af ord får betydning for tekstens udformning og modtagergruppe.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*


4 − one =

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 • Køb online

  Køb cd med lærervejledning
  Lærervejledningen indeholder baggrund for Bogstavmusikanterne, ideer til planlægning af et skoleår i 0.klasse, inspiration til forskellige undervisningsforløb, en gennemgang af materialersamt en
  metodisk vejledning til Bogstavbogen og forskellige forslag til aktiviteter.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms/+porto.


  Køb læsebogen
  Bogstavmusikanternes 30 små søde historier er en god måde at kommer igang med læsningen.
  Pris: kr. 60,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb bogstavbogen
  Bogstavbogen er en grundbog i 0.klasse. Bogen gennemgår de 29 bogstavers lyd og form i samme rækkefølge som på cdén. Bogstavbogen indeholder også sprogopgaver i stigende sværhedsgrad, der følger progressionen i hørespillene på cdén og i sprogspillet.
  Pris: kr. 50,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb nodebogen
  Nodebogen indeholder tekster, noder og akkorder til de 12 sange om bogstavsmusikanterne.
  Pris: kr. 65,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb musikken på cd
  Cd'en indeholder musikken til musicallen om bogstavmusikanterne.
  Pris: kr. 140,00 inkl. moms/+ porto.


  Cd: Bogstavkort. Cd'en med bogstavplakater i A4, A5 og A6, skriveunderlag/plakater i A4 og A3 samt oversigt over familier.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog. Skrivebogen bygger på ideen om vejkort over skrivevejene.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Sprogspil: 4 brætspil i spilpakke, der indeholder de 8 sprogområder: rim, stavelser, skelne, forlyd, forlydrimdel, ordkendskab, tæl lyde og almen viden.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog - 120 ord. Som skrivebogen - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Spil - 120 ord: Som Sprogspil - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.

 • Kontakt

  Bogstavmusikanterne
  Mette Bech,
  Egedevej 194
  4690 Haslev
  Tlf. 40128308
  bogstavmusikanterne@gmail.com

 • Meta

 • Blogindlæg