Danseworkshop

 

Hvor blev energien af?”  er en danseworkshop, som sætter fokus på energi. Gennem workshoppen fik eleverne en oplevelse af, hvordan kroppen føles, når den er spændt, og når den slapper af. Sammen med en professionel danser lavede eleverne forskellige øvelser og forløb, hvor de skulle skabe kreative udtryk med kroppen. Workshoppen er en del af projektet Kreative børn, hvor 12 kommuner samarbejder om at styrke og skabe de bedste rammer for børnekulturen lokalt og regionalt.

Forud for danseworkshoppen skulle eleverne arbejde med emnet energi. De skulle finde billeder og ord, de forbandt med ordet energi. Denne opgave var rigtig god til at få udvidet deres forståelse af, hvad processer er og få udvidet deres ordforråd. Klassen startede med at lave et struktureret tankekort med 6 hovedoverskrifter over begrebet energi. Bagefter blev eleverne inddelt i 6 grupper og  fik hver en overskrift til det videre arbejde.

 1. søvn/hvile
 2. mad/drikke
 3. bevægelse
 4. indtryk fra naturen
 5. energiressourcer
 6. relationer mellem mennesker
Hver gruppe skulle i et nyt tankekort gå mere i dybden med deres energiform og finde billeder på biblioteket, der illustrerede den.
Udover at eleverne fik udvidet deres forståelse af hvad energi er, fik de også oplevet hinanden på mange forskellige måder og styrket deres fællesskab.

 

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*


× six = 42

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 • Køb online

  Køb cd med lærervejledning
  Lærervejledningen indeholder baggrund for Bogstavmusikanterne, ideer til planlægning af et skoleår i 0.klasse, inspiration til forskellige undervisningsforløb, en gennemgang af materialersamt en
  metodisk vejledning til Bogstavbogen og forskellige forslag til aktiviteter.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms/+porto.


  Køb læsebogen
  Bogstavmusikanternes 30 små søde historier er en god måde at kommer igang med læsningen.
  Pris: kr. 60,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb bogstavbogen
  Bogstavbogen er en grundbog i 0.klasse. Bogen gennemgår de 29 bogstavers lyd og form i samme rækkefølge som på cdén. Bogstavbogen indeholder også sprogopgaver i stigende sværhedsgrad, der følger progressionen i hørespillene på cdén og i sprogspillet.
  Pris: kr. 50,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb nodebogen
  Nodebogen indeholder tekster, noder og akkorder til de 12 sange om bogstavsmusikanterne.
  Pris: kr. 65,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb musikken på cd
  Cd'en indeholder musikken til musicallen om bogstavmusikanterne.
  Pris: kr. 140,00 inkl. moms/+ porto.


  Cd: Bogstavkort. Cd'en med bogstavplakater i A4, A5 og A6, skriveunderlag/plakater i A4 og A3 samt oversigt over familier.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog. Skrivebogen bygger på ideen om vejkort over skrivevejene.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Sprogspil: 4 brætspil i spilpakke, der indeholder de 8 sprogområder: rim, stavelser, skelne, forlyd, forlydrimdel, ordkendskab, tæl lyde og almen viden.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog - 120 ord. Som skrivebogen - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Spil - 120 ord: Som Sprogspil - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.

 • Kontakt

  Bogstavmusikanterne
  Mette Bech,
  Egedevej 194
  4690 Haslev
  Tlf. 40128308
  bogstavmusikanterne@gmail.com

 • Meta

 • Blogindlæg