Bondegårdsturen – en personlig beretning

<- Se filmen.

1.a tog på en bondegårdstur. På turen optog vi nogle videoklip, der skulle danne udgangspunkt for arbejdet med den personlige beretning, når vi kom hjem. Da vi kom hjem, blev eleverne delt i 10 par, der skulle arbejde med hver sin begivenhed fra turen. Det 11. makkerpar skulle lave orienteringen. Vi så filmen sammen, og hvert makkerpar fik en lille sekvens/begivenhed fra turen, som de skulle indtale lyd til. Bagefter fik hvert makkerpar tre stykker papir. Et rødt papir til at skrive deltagere på. Et grønt til at skrive processer på, og et blåt til at skrive omstændigheder på.

To drenge skulle forberede sig på at sige noget om høloftet. På det røde papir skrev de, at deltagerne var halmballer og nogle fra 1.a (hvad og hvem der var på høloftet). På det grønne papir skrev de processerne: Rutchede, gik og legede (hvad der foregik). Det var kun meningen, at de skulle skrive processerne, men de skrev også deltagere på fx “vi legede”, så det fremstod som hele sætninger, hvilket jo er meget logisk. Det kan de arbejde videre med næste gang! På den blå seddel skrev de omstændigheden: På høloftet (hvor foregik det). Da de var færdige med at skrive, skulle de udvælge et ord fra den røde eller den blå seddel og sætte det ind i nominalgruppeskemaet (klæde ordet på).

 

 

 

Bagefter konstruerede de en sætning ud fra ordene på sedlerne og indtalte dem som en lydfil. Videoklippene og lydfilerne blev redigeret og udgivet på skoletube. Resten af indskolingen blev inviteret til at se filmen om bondegårdsturen – en personlig beretning!

 

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*


four × 7 =

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 • Køb online

  Køb cd med lærervejledning
  Lærervejledningen indeholder baggrund for Bogstavmusikanterne, ideer til planlægning af et skoleår i 0.klasse, inspiration til forskellige undervisningsforløb, en gennemgang af materialersamt en
  metodisk vejledning til Bogstavbogen og forskellige forslag til aktiviteter.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms/+porto.


  Køb læsebogen
  Bogstavmusikanternes 30 små søde historier er en god måde at kommer igang med læsningen.
  Pris: kr. 60,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb bogstavbogen
  Bogstavbogen er en grundbog i 0.klasse. Bogen gennemgår de 29 bogstavers lyd og form i samme rækkefølge som på cdén. Bogstavbogen indeholder også sprogopgaver i stigende sværhedsgrad, der følger progressionen i hørespillene på cdén og i sprogspillet.
  Pris: kr. 50,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb nodebogen
  Nodebogen indeholder tekster, noder og akkorder til de 12 sange om bogstavsmusikanterne.
  Pris: kr. 65,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb musikken på cd
  Cd'en indeholder musikken til musicallen om bogstavmusikanterne.
  Pris: kr. 140,00 inkl. moms/+ porto.


  Cd: Bogstavkort. Cd'en med bogstavplakater i A4, A5 og A6, skriveunderlag/plakater i A4 og A3 samt oversigt over familier.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog. Skrivebogen bygger på ideen om vejkort over skrivevejene.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Sprogspil: 4 brætspil i spilpakke, der indeholder de 8 sprogområder: rim, stavelser, skelne, forlyd, forlydrimdel, ordkendskab, tæl lyde og almen viden.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog - 120 ord. Som skrivebogen - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Spil - 120 ord: Som Sprogspil - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.

 • Kontakt

  Bogstavmusikanterne
  Mette Bech,
  Egedevej 194
  4690 Haslev
  Tlf. 40128308
  bogstavmusikanterne@gmail.com

 • Meta

 • Blogindlæg