Fagtekst om dyr

 

 

 

Det er vigtigt, at eleverne får meget hjælp til at strukturere et fagligt stof i indskolingen, så de lærer, hvordan en fagtekst er bygget op. Eleverne i 1.a skulle skrive en fagtekst om fire af bondegårdens dyr; koen, grisen, fåret og hesten. Ved i fællesskab at finde informationer  i fagbøger og på danskedyr.dk, blev der lavet fire store strukturerede tankekort på plancher. Læreren havde på forhånd valgt fem overskrifter ud, som eleverne skulle have viden om: værd at vide, kendetegn, føde, produktion og han,hun og ungen,

Hver elev skulle vælge et af de fire dyr, som de ville skrive om. Det faglige indhold, kunne de nu finde på de store plancher i klassen. Inden de gik i gang, lavede læreren en fælles skabelon til fagsidens opbygning. Denne skabelon skulle støtte eleverne i at få struktureret deres indhold.

 Øverst i rubrikken skulle der stå, det dyr de havde valgt at skrive om. Nedenunder skulle de lave en illustration af deres dyr. Nederst skulle stå de faglige oplysninger, der var arbejdet med i den fælles vidensindsamling.

Det er vigtigt, at give eleverne nogle tydelige anvisninger, inden de skriver. Mange elever vil skulle bruge meget energi på at finde de nødvendige oplysninger på planchen, lytte til lydene når de skal skrive o.s.v. En tydelig struktur forhindrer dem ikke i at skabe en personlig fagbogside, men er udgangspunktet for, at de kan være kreative indenfor en ramme.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*


five − 3 =

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 • Køb online

  Køb cd med lærervejledning
  Lærervejledningen indeholder baggrund for Bogstavmusikanterne, ideer til planlægning af et skoleår i 0.klasse, inspiration til forskellige undervisningsforløb, en gennemgang af materialersamt en
  metodisk vejledning til Bogstavbogen og forskellige forslag til aktiviteter.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms/+porto.


  Køb læsebogen
  Bogstavmusikanternes 30 små søde historier er en god måde at kommer igang med læsningen.
  Pris: kr. 60,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb bogstavbogen
  Bogstavbogen er en grundbog i 0.klasse. Bogen gennemgår de 29 bogstavers lyd og form i samme rækkefølge som på cdén. Bogstavbogen indeholder også sprogopgaver i stigende sværhedsgrad, der følger progressionen i hørespillene på cdén og i sprogspillet.
  Pris: kr. 50,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb nodebogen
  Nodebogen indeholder tekster, noder og akkorder til de 12 sange om bogstavsmusikanterne.
  Pris: kr. 65,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb musikken på cd
  Cd'en indeholder musikken til musicallen om bogstavmusikanterne.
  Pris: kr. 140,00 inkl. moms/+ porto.


  Cd: Bogstavkort. Cd'en med bogstavplakater i A4, A5 og A6, skriveunderlag/plakater i A4 og A3 samt oversigt over familier.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog. Skrivebogen bygger på ideen om vejkort over skrivevejene.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Sprogspil: 4 brætspil i spilpakke, der indeholder de 8 sprogområder: rim, stavelser, skelne, forlyd, forlydrimdel, ordkendskab, tæl lyde og almen viden.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog - 120 ord. Som skrivebogen - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Spil - 120 ord: Som Sprogspil - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.

 • Kontakt

  Bogstavmusikanterne
  Mette Bech,
  Egedevej 194
  4690 Haslev
  Tlf. 40128308
  bogstavmusikanterne@gmail.com

 • Meta

 • Blogindlæg