Hamlet – beskrivelser

Helle for Hamlet af Helle Couppé er et musisk og billedrigt begyndermateriale til musik og dansk.  I lærerens bog står den fulde fortælling og i de små elevbøger er teksterne redigerede og inddelt i kapitler, så eleverne selv kan læse dem. Der er mange farverige illustrationer til at understøtte fantasien og forståelsen af handlingen.

Eleverne fik først læst fortællinen i lærerbogen højt. Bagefter læste de i makkerpar kapitlet i elevbogen. En elev blev valgt som oplæser, og der blev valgt elever ud, som skulle dramatisere teksten for de andre. Efter dramatiseringen blev de farverige billeder brugt som inspiration til beskrivelser. Hver elev skulle udvælge et af billederne og lave en så nøjagtig beskrivelse, at de andre kunne gætte hvilket billede, der var valgt. Her var det især form, farve, forgrund/baggrund, deltagere og relationelle processer, der kom i fokus.

Hamlet opfører sig i store dele af bogen som skør, for at Kong Fenge ikke skal opdage, at hamlet vil hævne sin far. Eleverne skulle derfor lave et tableau, hvor de levede sig ind i rollen som Hamlet. De skulle lave en sætning, som understøttede deres valg. Fx: Den skrupskøre Hamlet, der tager sokkerne på hænderne og tuder som en ulv.

Da hamlet foregår på Kronborg, tog vi, efter vi havde læst Hamlet færdig, til Kronborg sammen med nogle forældre og piger fra klassens venskabsklasse.

Efter turen tegnede og malede eleverne Kronborg. Ideen var, at vi skulle have skrevet beretninger om turen, bygget en minimodel af Kronborg og arbejdet med en informerende tekst – men en loukout satte desværre en stopper for den plan!

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*


× two = 2

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 • Køb online

  Køb cd med lærervejledning
  Lærervejledningen indeholder baggrund for Bogstavmusikanterne, ideer til planlægning af et skoleår i 0.klasse, inspiration til forskellige undervisningsforløb, en gennemgang af materialersamt en
  metodisk vejledning til Bogstavbogen og forskellige forslag til aktiviteter.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms/+porto.


  Køb læsebogen
  Bogstavmusikanternes 30 små søde historier er en god måde at kommer igang med læsningen.
  Pris: kr. 60,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb bogstavbogen
  Bogstavbogen er en grundbog i 0.klasse. Bogen gennemgår de 29 bogstavers lyd og form i samme rækkefølge som på cdén. Bogstavbogen indeholder også sprogopgaver i stigende sværhedsgrad, der følger progressionen i hørespillene på cdén og i sprogspillet.
  Pris: kr. 50,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb nodebogen
  Nodebogen indeholder tekster, noder og akkorder til de 12 sange om bogstavsmusikanterne.
  Pris: kr. 65,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb musikken på cd
  Cd'en indeholder musikken til musicallen om bogstavmusikanterne.
  Pris: kr. 140,00 inkl. moms/+ porto.


  Cd: Bogstavkort. Cd'en med bogstavplakater i A4, A5 og A6, skriveunderlag/plakater i A4 og A3 samt oversigt over familier.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog. Skrivebogen bygger på ideen om vejkort over skrivevejene.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Sprogspil: 4 brætspil i spilpakke, der indeholder de 8 sprogområder: rim, stavelser, skelne, forlyd, forlydrimdel, ordkendskab, tæl lyde og almen viden.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog - 120 ord. Som skrivebogen - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Spil - 120 ord: Som Sprogspil - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.

 • Kontakt

  Bogstavmusikanterne
  Mette Bech,
  Egedevej 194
  4690 Haslev
  Tlf. 40128308
  bogstavmusikanterne@gmail.com

 • Meta

 • Blogindlæg