Juleberetning

3.a var i Højelse kirke og synge to Grundtvigsalmer: “Dejlig er den himmel blå” og “Et barn er født i Behtlehem” og høre juleevangeliet, som en opstart til at skrive en juleberetning.

Da klassen kom tilbage på skolen, blev de forskellige dele af beretningen gjort tydelige for eleverne. Indholdet i de to salmer og juleevangeliet blev sat ind i et beretterskema i stikordsform, som stilladsering for eleverne så de kunne tegne og skrive beretningen om jesu fødsel og grunden til, at vi fejrer jul.

Overskriften skulle være tydelig:

Hvilken beretning var det, eleverne ville fortælle.

Orientering blev gennemgået:

Der skulle gives svar på hvem, hvor, hvornår og hvorfor.

Der blev udvalgt 4 begivenheder:

– Josef og Maria på æslet på vej til Behtlehem

– Jesu fødsel i stalden

– hyrderne på marken og englene

– de tre vise mænd, der kommer med guld, røgelse og myrra

Kommentar:

Eleverne skulle skrive, hvilken betydning juleberetningen har for os i dag.

Eleverne har arbejdet med beretninger mange gange. De måtte i denne juleberetning tegne og sætte den op, som de ville og  bruge den viden, de havde om beretningens opbygning og indhold.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*


× 3 = twelve

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 • Køb online

  Køb cd med lærervejledning
  Lærervejledningen indeholder baggrund for Bogstavmusikanterne, ideer til planlægning af et skoleår i 0.klasse, inspiration til forskellige undervisningsforløb, en gennemgang af materialersamt en
  metodisk vejledning til Bogstavbogen og forskellige forslag til aktiviteter.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms/+porto.


  Køb læsebogen
  Bogstavmusikanternes 30 små søde historier er en god måde at kommer igang med læsningen.
  Pris: kr. 60,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb bogstavbogen
  Bogstavbogen er en grundbog i 0.klasse. Bogen gennemgår de 29 bogstavers lyd og form i samme rækkefølge som på cdén. Bogstavbogen indeholder også sprogopgaver i stigende sværhedsgrad, der følger progressionen i hørespillene på cdén og i sprogspillet.
  Pris: kr. 50,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb nodebogen
  Nodebogen indeholder tekster, noder og akkorder til de 12 sange om bogstavsmusikanterne.
  Pris: kr. 65,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb musikken på cd
  Cd'en indeholder musikken til musicallen om bogstavmusikanterne.
  Pris: kr. 140,00 inkl. moms/+ porto.


  Cd: Bogstavkort. Cd'en med bogstavplakater i A4, A5 og A6, skriveunderlag/plakater i A4 og A3 samt oversigt over familier.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog. Skrivebogen bygger på ideen om vejkort over skrivevejene.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Sprogspil: 4 brætspil i spilpakke, der indeholder de 8 sprogområder: rim, stavelser, skelne, forlyd, forlydrimdel, ordkendskab, tæl lyde og almen viden.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog - 120 ord. Som skrivebogen - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Spil - 120 ord: Som Sprogspil - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.

 • Kontakt

  Bogstavmusikanterne
  Mette Bech,
  Egedevej 194
  4690 Haslev
  Tlf. 40128308
  bogstavmusikanterne@gmail.com

 • Meta

 • Blogindlæg