Materiale

Lærervejledning

Vejledningen er en cd-r, der indeholder inspiration og videreformidler idéer til en undervisning, der medtænker kropslige, kreative, musiske og legende vinkler, så eleverne oplever en sammenhæng mellem et højt fagligt niveau og lyst til at lære. Den indeholder fem dele:

 • Baggrund for Bogstavmusikanterne
 • Planlægning af et skoleår og introduktion til Didaktimodellen
 • Inspiration fra forskellige undervisningsforløb med Bogstavmusikanterne
 • Materialer – en gennemgang
 • Metodisk vejledning til Bogstavbogen og forskellige forslag til aktiviteter

Se mere

Bogstavbogen er en grundbog i 0.klasse. Gennem arbejdet med bogen får børnene gennemgået de 29 bogstaver. Der arbejdes med bogstavernes lyd, navn og form, og forskellige sproglige områder i stigende sværhedsgrad introduceres for eleverne.  Se mere

Læs med bogstavmusikanterne indeholder 30 små læsesider og  er bygget alfabetisk op. Hver side handler om en Bogstavmusikant og en tegning af en genstand eller et dyr, der starter med bogstavets forlyd. Første gang eleven møder genstanden/dyret, vil det være i form af en tegning.  Se mere

Cdén vandt læseinitiativprisen 2010. Den indeholder 12 sange og 12 hørespil.  Se mere


 

Nodebogen indeholder noder, akkorder og tekster til sangene på cdén. Se mere

 

 

.
Bogstavkortene er en hjælp til at lære bogstaverne, håndfonem/mundstilling, de enkelte familiers   bogstavleg og bogstavets placering i skrivehuset. De kan printes i forskellige formater fra cd´r. Se mere

 

Brætspillet indeholder spillevejledninger, spilleplader, spillebrikker, terninger og spillekort til fire spil. Brætspillet træner de samme sproglige områder, som spillene der kan downloades (sprogspil). Se mere

 

Skrivebogen sælges på en cd-r. Her findes en lærervejledning til materialet, der forklarer, hvordan der kan arbejdes med bogstavskrivningen, samt en masse forskellige skriveark til supplerende brug. Skrivebogen kan printes i to forskellige rækkefølger; så den kan bruges samtidig med Bogstavbogen eller som et kursusforløb uafhængigt af Bogstavbogen. Se mere

Brætspillet indeholder spillevejledninger, spilleplader, spillebrikker, terninger og spillekort til fire spil. Brætspillet træner de 120 almindelige ord og skriveretning.  Se mere
Spillet understøtter arbejdet med Byg og stav

Skrivebogen med 120 almindelige ord sælges på en cd-r. Her findes en lærervejledning og forskellige  skriveark, der kan understøttes skrivningen. Der er tal og pile ved hvert bogstav som i skrivebogen. Se mere

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*


× 7 = twenty one

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 • Køb online

  Køb cd med lærervejledning
  Lærervejledningen indeholder baggrund for Bogstavmusikanterne, ideer til planlægning af et skoleår i 0.klasse, inspiration til forskellige undervisningsforløb, en gennemgang af materialersamt en
  metodisk vejledning til Bogstavbogen og forskellige forslag til aktiviteter.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms/+porto.


  Køb læsebogen
  Bogstavmusikanternes 30 små søde historier er en god måde at kommer igang med læsningen.
  Pris: kr. 60,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb bogstavbogen
  Bogstavbogen er en grundbog i 0.klasse. Bogen gennemgår de 29 bogstavers lyd og form i samme rækkefølge som på cdén. Bogstavbogen indeholder også sprogopgaver i stigende sværhedsgrad, der følger progressionen i hørespillene på cdén og i sprogspillet.
  Pris: kr. 50,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb nodebogen
  Nodebogen indeholder tekster, noder og akkorder til de 12 sange om bogstavsmusikanterne.
  Pris: kr. 65,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb musikken på cd
  Cd'en indeholder musikken til musicallen om bogstavmusikanterne.
  Pris: kr. 140,00 inkl. moms/+ porto.


  Cd: Bogstavkort. Cd'en med bogstavplakater i A4, A5 og A6, skriveunderlag/plakater i A4 og A3 samt oversigt over familier.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog. Skrivebogen bygger på ideen om vejkort over skrivevejene.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Sprogspil: 4 brætspil i spilpakke, der indeholder de 8 sprogområder: rim, stavelser, skelne, forlyd, forlydrimdel, ordkendskab, tæl lyde og almen viden.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog - 120 ord. Som skrivebogen - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Spil - 120 ord: Som Sprogspil - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.

 • Kontakt

  Bogstavmusikanterne
  Mette Bech,
  Egedevej 194
  4690 Haslev
  Tlf. 40128308
  bogstavmusikanterne@gmail.com

 • Meta

 • Blogindlæg