Link og litteratur

Omtaler af Bogstavmusikanterne

LÆSEPÆDAGOGENS omtale af Bogstavmusikanterne
Folkeskolens omtale af Bogstavmusikanterne i anledning af Årets Læseinitiativpris

Links til undervisere i børnehaveklassen

www.lydhuset.dk
www.chriba.dk
lwww.børnehaveklasseleder.dk
Trinmål for faget dansk

3 eksempler på sprogvurderinger fra Undervisningsministeriet

Litteratur til undervisere
Lærerens ABC af Liv Engen, L&R udannelse 2004
Eksplecit undervisning med metasprog uden navne, Modulopgave om bogstavmusikanterne, Mette Bech

Links om genrepædagogik
http://www.genrepaedagogik.blogspot.dk/
http://www.folkeskolen.dk/65588/alle-elever-faar-en-chance
http://www.videnomlaesning.dk/2012/05/arbejder-koge-kommune-med-genrepaedagogik/

Litteratur om genrepædagogik

Lad sproget bære af Britt Johansson, Akademisk forlag 2012
Sprog i skole af Ruth Mulvad, Alinea 2009

Undervisningsmaterialer til mellemtrinnet

Haps 1 af Trine May og Susanne Arne-Hansen, Gyldendal 2012
Haps 2 af Trine May og Susanne Arne-Hansen, Gyldendal 2012
Links til forældre

www.chriba.dk
www.børnehaveklasseleder.dk
www.dingo.gyldendal.dk
www.foraeldreunivers.dk

Litteratur for forældre
Forældre ABC – læseglædeog skrivelyst af Hedegaard, Alinea

 

 • Køb online

  Køb cd med lærervejledning
  Lærervejledningen indeholder baggrund for Bogstavmusikanterne, ideer til planlægning af et skoleår i 0.klasse, inspiration til forskellige undervisningsforløb, en gennemgang af materialersamt en
  metodisk vejledning til Bogstavbogen og forskellige forslag til aktiviteter.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms/+porto.


  Køb læsebogen
  Bogstavmusikanternes 30 små søde historier er en god måde at kommer igang med læsningen.
  Pris: kr. 60,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb bogstavbogen
  Bogstavbogen er en grundbog i 0.klasse. Bogen gennemgår de 29 bogstavers lyd og form i samme rækkefølge som på cdén. Bogstavbogen indeholder også sprogopgaver i stigende sværhedsgrad, der følger progressionen i hørespillene på cdén og i sprogspillet.
  Pris: kr. 50,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb nodebogen
  Nodebogen indeholder tekster, noder og akkorder til de 12 sange om bogstavsmusikanterne.
  Pris: kr. 65,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb musikken på cd
  Cd'en indeholder musikken til musicallen om bogstavmusikanterne.
  Pris: kr. 140,00 inkl. moms/+ porto.


  Cd: Bogstavkort. Cd'en med bogstavplakater i A4, A5 og A6, skriveunderlag/plakater i A4 og A3 samt oversigt over familier.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog. Skrivebogen bygger på ideen om vejkort over skrivevejene.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Sprogspil: 4 brætspil i spilpakke, der indeholder de 8 sprogområder: rim, stavelser, skelne, forlyd, forlydrimdel, ordkendskab, tæl lyde og almen viden.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog - 120 ord. Som skrivebogen - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Spil - 120 ord: Som Sprogspil - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.

 • Kontakt

  Bogstavmusikanterne
  Mette Bech,
  Egedevej 194
  4690 Haslev
  Tlf. 40128308
  bogstavmusikanterne@gmail.com

 • Meta

 • Blogindlæg