Didak-5 aktivitet

Det femte lag i Didaktimodellen er aktivitet. Dette lag kaldes Didak-5.

Sproget bruges til at kommunikere med. Derfor skal eleverne have noget at kommunikere om. Ved at variere mellem kropslige, taktile, visuelle og sproglige aktviteter, vil eleverne gøre sig forskellige erfaringer. Disse erfaringer er et vigtigt fundament for at eleverne kan udvikle sig sprogligt og tilegne sig viden. I Didaktimodellen bruges fire ikoner til at illustrere; krop, hænder, billede og sprog.

Kropsligt: Når eleverne bruger kroppen aktivt i en aktivitet. I forløbet med høns, skulle eleverne være høns for en dag og måle arealer i cykelskuret og på græsplænen.

Taktilt: Når eleverne bruger deres hænder og har mulighed for at arbejde med konkrete materialer. Fx røre en høne, spille I-pad og smage æg.

Visuelt: Når  billeder, illustrationer og film indgår i aktiviteten. At spille I-pad er derfor også en visuel tilgang til læring. Brug af taksonomi på smartboard og film fra you-tube om æg der klækkes, er andre eksempler.

Auditivt: Sproglige aktiviteter der både kan foregå i hverdagssprog og fagsprog. Den sproglige aktivitet kan være en selvstændig aktivitet, men den vil ofte også forkomme sideløbende med de tre andre aktiviteter som ledsagelse til handling.

Derfor er den didaktiske overvejelse: Hvilke aktiviteter vil fremme elevernes læring?

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*


+ six = 12

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 • Køb online

  Køb cd med lærervejledning
  Lærervejledningen indeholder baggrund for Bogstavmusikanterne, ideer til planlægning af et skoleår i 0.klasse, inspiration til forskellige undervisningsforløb, en gennemgang af materialersamt en
  metodisk vejledning til Bogstavbogen og forskellige forslag til aktiviteter.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms/+porto.


  Køb læsebogen
  Bogstavmusikanternes 30 små søde historier er en god måde at kommer igang med læsningen.
  Pris: kr. 60,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb bogstavbogen
  Bogstavbogen er en grundbog i 0.klasse. Bogen gennemgår de 29 bogstavers lyd og form i samme rækkefølge som på cdén. Bogstavbogen indeholder også sprogopgaver i stigende sværhedsgrad, der følger progressionen i hørespillene på cdén og i sprogspillet.
  Pris: kr. 50,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb nodebogen
  Nodebogen indeholder tekster, noder og akkorder til de 12 sange om bogstavsmusikanterne.
  Pris: kr. 65,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb musikken på cd
  Cd'en indeholder musikken til musicallen om bogstavmusikanterne.
  Pris: kr. 140,00 inkl. moms/+ porto.


  Cd: Bogstavkort. Cd'en med bogstavplakater i A4, A5 og A6, skriveunderlag/plakater i A4 og A3 samt oversigt over familier.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog. Skrivebogen bygger på ideen om vejkort over skrivevejene.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Sprogspil: 4 brætspil i spilpakke, der indeholder de 8 sprogområder: rim, stavelser, skelne, forlyd, forlydrimdel, ordkendskab, tæl lyde og almen viden.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog - 120 ord. Som skrivebogen - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Spil - 120 ord: Som Sprogspil - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.

 • Kontakt

  Bogstavmusikanterne
  Mette Bech,
  Egedevej 194
  4690 Haslev
  Tlf. 40128308
  bogstavmusikanterne@gmail.com

 • Meta

 • Blogindlæg