Didak-2 indhold

Det andet lag i Didaktimodellen er indhold illustreret ved en jordklode. Dette lag kaldes Didak-2

Globussen er et billede på den viden og det indhold, eleverne skal tilegne sig. I skolen er indhold struktureret ved at inddele skoletiden i fag, så eleverne igennem fagene lærer forskellige vidensfelter og arbejdsmetoder. I de timeløsefag er indholdet ikke indtænkt i en faglig ramme – et fag.

De to øverste lag i modellen; Didak-1: “Fokus” og Didak-2: “Indhold” er vigtige at få formuleret, fordi de danner udgangspunkt for de videre didaktiske valg. Grunden til at der er skelnet mellem fokus og indhold er, at det formål, der sættes for elevernes læring, kan opnås gennem arbejde med forskelligt indhold. Hvis fx fokus er, at eleverne skal lære om levevilkår i gamle dage, kan flere forskellige tidsperioder inddrages. Omvendt kan der være forskelligt fokus indenfor arbejdet med en bestemt tidsperiode. Didaktimodellen er opbygget, så læreren først skal definere, hvad der er det overordnede fokus, derefter udvælges det faglige indhold – men de to valg er meget tæt forbundne.

Se også indhold under værktøjskassen

Den didaktiske overvejelse er: Hvilket indhold vælges?

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*


+ 9 = twelve

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 • Køb online

  Køb cd med lærervejledning
  Lærervejledningen indeholder baggrund for Bogstavmusikanterne, ideer til planlægning af et skoleår i 0.klasse, inspiration til forskellige undervisningsforløb, en gennemgang af materialersamt en
  metodisk vejledning til Bogstavbogen og forskellige forslag til aktiviteter.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms/+porto.


  Køb læsebogen
  Bogstavmusikanternes 30 små søde historier er en god måde at kommer igang med læsningen.
  Pris: kr. 60,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb bogstavbogen
  Bogstavbogen er en grundbog i 0.klasse. Bogen gennemgår de 29 bogstavers lyd og form i samme rækkefølge som på cdén. Bogstavbogen indeholder også sprogopgaver i stigende sværhedsgrad, der følger progressionen i hørespillene på cdén og i sprogspillet.
  Pris: kr. 50,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb nodebogen
  Nodebogen indeholder tekster, noder og akkorder til de 12 sange om bogstavsmusikanterne.
  Pris: kr. 65,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb musikken på cd
  Cd'en indeholder musikken til musicallen om bogstavmusikanterne.
  Pris: kr. 140,00 inkl. moms/+ porto.


  Cd: Bogstavkort. Cd'en med bogstavplakater i A4, A5 og A6, skriveunderlag/plakater i A4 og A3 samt oversigt over familier.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog. Skrivebogen bygger på ideen om vejkort over skrivevejene.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Sprogspil: 4 brætspil i spilpakke, der indeholder de 8 sprogområder: rim, stavelser, skelne, forlyd, forlydrimdel, ordkendskab, tæl lyde og almen viden.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog - 120 ord. Som skrivebogen - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Spil - 120 ord: Som Sprogspil - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.

 • Kontakt

  Bogstavmusikanterne
  Mette Bech,
  Egedevej 194
  4690 Haslev
  Tlf. 40128308
  bogstavmusikanterne@gmail.com

 • Meta

 • Blogindlæg