Ridser i hjertet

<- se filmen

I bogen “Ignora eksploderer” af Katrine Marie Guldager hører eleverne om ridser i hjertet. Fiskehandleren fortæller Ignora, at forskellige oplevelser kan gøre, at ens hjerte får ridser. Nogle mennesker får mange ridser i hjertet, mens andre ikke får så mange. I klassen snakker vi om ridser i hjertet. Nogle elever kan berette om ting i deres liv, som har givet dem større eller mindre ridser. Alle eleverne ved, hvad det vil sige at få ridser. Bogen om Ignora danner udgangspunkt for, at eleverne skal skrive en forklarende tekst – en årsagsforklaring. Først skal de tegne deres hjerte. Hjerterne får mange forskellige udformninger og farver. Mængden af ridser varierer i de forskellige tegninger. Da alle elever har lavet deres hjerte, skal teksterne skrives. En årsagsforklaring er ikke den nemmeste tekst at kaste sig ud i, hvis den skal hænge sammen. Derfor skal der støttes! En planche deles ind i fem forskellige kolonner. I de fire første kolonner skal vi i fællesskab have skrevet nogle ord, der kan bruges, når eleverne skal skrive. I det femte rum, skal eleverne selv lave deres tekst uden støtte. Årsagsforklaringen skal starte med en deltager: Hvem er det, der får ridser i hjertet. Ved at vælge forskellige deltagere, viser jeg eleverne, at ordvalget har betydning for, hvor personlig deres tekst bliver. Bagefter skal vi finde de måder man kan sige får. Her vil deres ordvalg få betydning for, hvornår ridsen i hjertet kommer. Derefter skal de vælge imellem at få en eller flere ridser i hjertet. Endelig skal de vælge en af de fire årsagsforbindere. I det sidste felt skal de skrive årsagen til at ridsen/ridserne kommer.

Der er mange kombinationsmuligheder i skemaet. Eleverne kan hente næsten al teksten på tavlen. Alligevel bliver mange af teksterne personlige, fordi eleverne refererede til personlige oplevelser i sidste del af sætningen.

En elev brugte ikke en af de fire forbindere, men brugte i stedet ordet “og” som er et tilføjelses bindeord ” Jeg kan få ridser i hjertet og det gør mig ked af det”. Sætningen er rigtig god, men vi får ikke årsagen til ridserne. Eleverne kunne godt se, at det fik betydningfor sætningen, når der var valgt et andet bindeord. Det var ikke kun ordet men hele indholdet i sætningen der blev anderledes.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*


+ 8 = twelve

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 • Køb online

  Køb cd med lærervejledning
  Lærervejledningen indeholder baggrund for Bogstavmusikanterne, ideer til planlægning af et skoleår i 0.klasse, inspiration til forskellige undervisningsforløb, en gennemgang af materialersamt en
  metodisk vejledning til Bogstavbogen og forskellige forslag til aktiviteter.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms/+porto.


  Køb læsebogen
  Bogstavmusikanternes 30 små søde historier er en god måde at kommer igang med læsningen.
  Pris: kr. 60,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb bogstavbogen
  Bogstavbogen er en grundbog i 0.klasse. Bogen gennemgår de 29 bogstavers lyd og form i samme rækkefølge som på cdén. Bogstavbogen indeholder også sprogopgaver i stigende sværhedsgrad, der følger progressionen i hørespillene på cdén og i sprogspillet.
  Pris: kr. 50,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb nodebogen
  Nodebogen indeholder tekster, noder og akkorder til de 12 sange om bogstavsmusikanterne.
  Pris: kr. 65,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb musikken på cd
  Cd'en indeholder musikken til musicallen om bogstavmusikanterne.
  Pris: kr. 140,00 inkl. moms/+ porto.


  Cd: Bogstavkort. Cd'en med bogstavplakater i A4, A5 og A6, skriveunderlag/plakater i A4 og A3 samt oversigt over familier.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog. Skrivebogen bygger på ideen om vejkort over skrivevejene.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Sprogspil: 4 brætspil i spilpakke, der indeholder de 8 sprogområder: rim, stavelser, skelne, forlyd, forlydrimdel, ordkendskab, tæl lyde og almen viden.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog - 120 ord. Som skrivebogen - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Spil - 120 ord: Som Sprogspil - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.

 • Kontakt

  Bogstavmusikanterne
  Mette Bech,
  Egedevej 194
  4690 Haslev
  Tlf. 40128308
  bogstavmusikanterne@gmail.com

 • Meta

 • Blogindlæg