Sprog

Det er vigtigt, at kunne bruge sproget på forskellige måder. Nogle gange vil man gerne fortælle en fantasifuld historie, andre gange berette om noget man har oplevet. Indimellem kan det være en fordel at kunne argumentere for, at få sine meninger igennem – det afhænger altid af situationen og det man vil sige.

De 6 familier i Bogstavmusikanterne er gode til at bruge sproget på forskellige måder. Det vil de gerne vise og lære eleverne. Værktøjskassen indeholder udvalgte dele af genrepædagogikken, der sagtens kan indtænkes og bruges allerede i indskolingen. De seks familier viser, hvordan der kan arbejdes med sproget i klassen. Der kommer også eksempler på afprøvede undervisningsforløb, som kan give nogle ideer til, hvordan der kan arbejdes med sproget i klassen.

 I Værktøjskassen finder du en introduktion til nogle af sprog og genrepædagogikkens grundbegreber, og der er links til relevante hjemmesider og litteratur..

 Vokalerne er gode til at fortælle historier. Du kan finde eksempler på, hvordan sproget understøtter opbygningen af en historie.

Læbefamilien er god til at berette. Du kan finde eksempler på hvilke sproglige træk, der er vigtige at arbejde med i en beretning.

Fortungefamilien er god til at instruere. Du kan finde eksempler på hvilke sproglige træk, der er vigtige i en instruktion.

Bagtungefamilien er god til at beskrive og informere. Du finder eksempler på, hvordan en taksonomi kan give struktur.

Halsfamilien er god til at forklare. Du finder eksempler på, hvordan der kan arbejdes med årsagsforklaringer.

.
 Bænkefamilien kan argumentere. Du finder eksempler på, hvilke sproglige træk, der er vigtige at arbejde med for at kunne argumentere.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*


two + 1 =

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 • Køb online

  Køb cd med lærervejledning
  Lærervejledningen indeholder baggrund for Bogstavmusikanterne, ideer til planlægning af et skoleår i 0.klasse, inspiration til forskellige undervisningsforløb, en gennemgang af materialersamt en
  metodisk vejledning til Bogstavbogen og forskellige forslag til aktiviteter.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms/+porto.


  Køb læsebogen
  Bogstavmusikanternes 30 små søde historier er en god måde at kommer igang med læsningen.
  Pris: kr. 60,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb bogstavbogen
  Bogstavbogen er en grundbog i 0.klasse. Bogen gennemgår de 29 bogstavers lyd og form i samme rækkefølge som på cdén. Bogstavbogen indeholder også sprogopgaver i stigende sværhedsgrad, der følger progressionen i hørespillene på cdén og i sprogspillet.
  Pris: kr. 50,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb nodebogen
  Nodebogen indeholder tekster, noder og akkorder til de 12 sange om bogstavsmusikanterne.
  Pris: kr. 65,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb musikken på cd
  Cd'en indeholder musikken til musicallen om bogstavmusikanterne.
  Pris: kr. 140,00 inkl. moms/+ porto.


  Cd: Bogstavkort. Cd'en med bogstavplakater i A4, A5 og A6, skriveunderlag/plakater i A4 og A3 samt oversigt over familier.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog. Skrivebogen bygger på ideen om vejkort over skrivevejene.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Sprogspil: 4 brætspil i spilpakke, der indeholder de 8 sprogområder: rim, stavelser, skelne, forlyd, forlydrimdel, ordkendskab, tæl lyde og almen viden.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog - 120 ord. Som skrivebogen - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Spil - 120 ord: Som Sprogspil - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.

 • Kontakt

  Bogstavmusikanterne
  Mette Bech,
  Egedevej 194
  4690 Haslev
  Tlf. 40128308
  bogstavmusikanterne@gmail.com

 • Meta

 • Blogindlæg