Sproglige ressourcer


De fire farveblyanter illustrerer begreberne deltagere, processer, omstændigheder og forbindere, kan være en hjælp til at gøre skrivning og læsning lettere for eleverne. Det betyder ikke, at alt tekst skal farves i fire farver! Men ved at få fokus på den sproglige funktion, hver af de fire begreber har, kan det blive en del af værktøjskassen for eleverne, når de skal læse tekster – og ikke mindst selv producere dem. De sproglige ressourcer bruges til at få budskaber frem i tekster. Hvis eleverne på mellemtrinnet skal kunne bruge de sproglige ressourcer, er det en stor hjælp, hvis de tænkes ind i undervisningen fra start i både mundtlige og skriftlige aktiviteter. Hvis først eleverne har fået en forståelse af, hvad de sproglige ressourcer kan bruges til, fordi læreren har demonstreret det i faglige sammenhænge, vil de selv kunne bruge dem senere i skoleforløbet.

Deltagere: Deltagere er hvem eller hvad der deltager i teksten. I billedbøger er det personer og ting, der har betydning for forløbet. F.eks. er heksen, soldaten, fyrtøjet, forklædet og hundene deltagere i “Fyrtøjet” af H.C. Andersen. I en fagtekst om akvariefisk kan deltagerne være fisk, en pumpe, et net, vandplanter o.s.v. Læs mere

Processer: Processer er det der foregår i teksten. Processerne er delt i fire forskellige procestyper: materielle processer (det man gør) relationelle processer (det man er) verbale processer (måden noget siges på) mentale processer (måden noget synes/føles).  Læs mere

Omstændigheder: Omstændigheder uddyber hvor, hvorfor, hvordan, hvornår og med hvem.  

 • Pigen græd
 • Pigen lå i sin seng og græd (hvor)
 • Pigen græd fordi hun savnede sin mor (hvorfor)
 • pigen græd (hvordan)
 • pigen græd om morgenen(hvornår)
 • pigen græd med bamsen i favnen(med hvem)
  Læs mere

Forbindere: Forbindere binder tekster sammen på både tekstniveau og sætningsniveau. Forbinderne har forskellige funktioner: tidsforbindere (fx. først, senere, når da), årsagsfobindere (fx. fordi, derfor, hvis), modsætningsforbindere (men, dog, på trods af) og tilføjelsesforbindere (og, desuden, for eksempel). Læs mere

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*


+ 9 = eighteen

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 • Køb online

  Køb cd med lærervejledning
  Lærervejledningen indeholder baggrund for Bogstavmusikanterne, ideer til planlægning af et skoleår i 0.klasse, inspiration til forskellige undervisningsforløb, en gennemgang af materialersamt en
  metodisk vejledning til Bogstavbogen og forskellige forslag til aktiviteter.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms/+porto.


  Køb læsebogen
  Bogstavmusikanternes 30 små søde historier er en god måde at kommer igang med læsningen.
  Pris: kr. 60,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb bogstavbogen
  Bogstavbogen er en grundbog i 0.klasse. Bogen gennemgår de 29 bogstavers lyd og form i samme rækkefølge som på cdén. Bogstavbogen indeholder også sprogopgaver i stigende sværhedsgrad, der følger progressionen i hørespillene på cdén og i sprogspillet.
  Pris: kr. 50,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb nodebogen
  Nodebogen indeholder tekster, noder og akkorder til de 12 sange om bogstavsmusikanterne.
  Pris: kr. 65,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb musikken på cd
  Cd'en indeholder musikken til musicallen om bogstavmusikanterne.
  Pris: kr. 140,00 inkl. moms/+ porto.


  Cd: Bogstavkort. Cd'en med bogstavplakater i A4, A5 og A6, skriveunderlag/plakater i A4 og A3 samt oversigt over familier.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog. Skrivebogen bygger på ideen om vejkort over skrivevejene.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Sprogspil: 4 brætspil i spilpakke, der indeholder de 8 sprogområder: rim, stavelser, skelne, forlyd, forlydrimdel, ordkendskab, tæl lyde og almen viden.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog - 120 ord. Som skrivebogen - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Spil - 120 ord: Som Sprogspil - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.

 • Kontakt

  Bogstavmusikanterne
  Mette Bech,
  Egedevej 194
  4690 Haslev
  Tlf. 40128308
  bogstavmusikanterne@gmail.com

 • Meta

 • Blogindlæg