Forældre

Materialerne på siderne her er først og fremmest udvikling til undervisning i folkeskolens yngste klasser, men forhåbentlig kan de også give dig som forældre inspiration til at hjælpe dit barn med læseindlæringen.

Sidens spil er lige til at downloade, printe og klippe ud. Med hvert spil følger en vejledning.

Under lær findes en bogstavbog der er bygget op på samme måde som cdén. Bogen kan både bruges som grundbog i skolen eller som ekstra træning hjemme.

Som noget nyt er der udgivet to spilpakker med 4 brætspil i hver. Den første spillepakke understøtter vejen mod den første læsning. Den anden spillepakke hjælper med at lære skrivevejen og stavning af de 120 almindelige ord.

På siden Læs kan du hente 4 små læsetekster fra Læs med Bogstavmusikanterne eller købe bogen.

Træning i håndfonemerne fra de 6 huse, hvor håndfonemerne bor, er også muligt med udgangspunkt i materialet. Som forældre kan du derfor hjælpe dit barn på vej med uformel og afslappet træning i hjemmet – og samtidig kan du få større forståelse for, hvordan institutioner og skoler arbejder med læsning i dag.

Endelig er det muligt at købe noder og tekster til sangene fra Musicalen – og selvfølgelig cd’en med musikken.

 • Køb online

  Køb cd med lærervejledning
  Lærervejledningen indeholder baggrund for Bogstavmusikanterne, ideer til planlægning af et skoleår i 0.klasse, inspiration til forskellige undervisningsforløb, en gennemgang af materialersamt en
  metodisk vejledning til Bogstavbogen og forskellige forslag til aktiviteter.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms/+porto.


  Køb læsebogen
  Bogstavmusikanternes 30 små søde historier er en god måde at kommer igang med læsningen.
  Pris: kr. 60,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb bogstavbogen
  Bogstavbogen er en grundbog i 0.klasse. Bogen gennemgår de 29 bogstavers lyd og form i samme rækkefølge som på cdén. Bogstavbogen indeholder også sprogopgaver i stigende sværhedsgrad, der følger progressionen i hørespillene på cdén og i sprogspillet.
  Pris: kr. 50,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb nodebogen
  Nodebogen indeholder tekster, noder og akkorder til de 12 sange om bogstavsmusikanterne.
  Pris: kr. 65,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb musikken på cd
  Cd'en indeholder musikken til musicallen om bogstavmusikanterne.
  Pris: kr. 140,00 inkl. moms/+ porto.


  Cd: Bogstavkort. Cd'en med bogstavplakater i A4, A5 og A6, skriveunderlag/plakater i A4 og A3 samt oversigt over familier.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog. Skrivebogen bygger på ideen om vejkort over skrivevejene.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Sprogspil: 4 brætspil i spilpakke, der indeholder de 8 sprogområder: rim, stavelser, skelne, forlyd, forlydrimdel, ordkendskab, tæl lyde og almen viden.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog - 120 ord. Som skrivebogen - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Spil - 120 ord: Som Sprogspil - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.

 • Kontakt

  Bogstavmusikanterne
  Mette Bech,
  Egedevej 194
  4690 Haslev
  Tlf. 40128308
  bogstavmusikanterne@gmail.com

 • Meta

 • Blogindlæg