Introduktion til tørresnoren

Tørresnoren og de fem illustrationer (mand, lyn, forstørrelsesglas, pærer og sløjfe) kan bruges på mange måder i undervisningen. Det vigtigste er, at det indtænkes og bruges som en støtte for eleverne til at fastholde en struktur, når de skal skabe en fortælling.

Det er en fordel, at eleverne ser den anvendt på en fortælling, de kender i forvejen. Et eksempel kunne være De tre bukke bruse.

Der kan arbejdes med alle 5 illustrationer i samme forløb. Men der kan også sættes fokus på fx starten, så eleverne bliver fortrolige med at skabe deltagere.

Det vil oftest være sværest for eleverne at udfylde forstørrelsesglasset. De skal have støtte til “ikke bare at løse problemet”.  Det kan være en hjælp at bede eleverne om at bruge processerne ved forstørrelsesglasset. Hvad tænker deltageren? Hvad forsøger deltageren? Hvad føler/syntes deltageren? De forskellige procestyper kan hjælpe eleverne til at skabe refleksion og dialog i deres tekster og ikke kun handling.

Tørresnorens illustrationer kan også placeres i en fortællebro, hvis eleverne er fortrolige med at skabe fortællinger på denne måde.

Ved at tegne i broen og efterfølgende skrive i skemaet kan der skabes en overgang til at arbejde med beretninger og beretterskemaet.

De forskellige skemaer hjælper eleverne til at arbejde sammen om at skabe fortællinger, fordi der er skabt en struktur, hvori de skal tegne og skrive.

Det er en god øvelse, at lade eleverne læse deres fortællinger op for hinanden. For at at gøre dem bevidste om tekststrukturen, kan de fem illustrationer printes ud og lægges på et bord. Den elev/ de elever der lytter til fortællingen skal placere hånden på den illustration fortælleren er i. På den måde vil eleverne opdage, om de følger strukturen, eller om de har udeladt noget. Ved at gøre tekststrukturen “fysisk” for eleverne bliver det nemmere for dem, selv at få øje på hvor de skal forbedre deres skrivning.

Denne fortælling er skabt af en dreng i 0.klasse. Han har først lavet alle tegningerne. Bagefter har læreren skrevet den fortælling ned, som han fortalte. Til sidst afskrev han selv teksten.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*


one × = 1

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 • Køb online

  Køb cd med lærervejledning
  Lærervejledningen indeholder baggrund for Bogstavmusikanterne, ideer til planlægning af et skoleår i 0.klasse, inspiration til forskellige undervisningsforløb, en gennemgang af materialersamt en
  metodisk vejledning til Bogstavbogen og forskellige forslag til aktiviteter.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms/+porto.


  Køb læsebogen
  Bogstavmusikanternes 30 små søde historier er en god måde at kommer igang med læsningen.
  Pris: kr. 60,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb bogstavbogen
  Bogstavbogen er en grundbog i 0.klasse. Bogen gennemgår de 29 bogstavers lyd og form i samme rækkefølge som på cdén. Bogstavbogen indeholder også sprogopgaver i stigende sværhedsgrad, der følger progressionen i hørespillene på cdén og i sprogspillet.
  Pris: kr. 50,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb nodebogen
  Nodebogen indeholder tekster, noder og akkorder til de 12 sange om bogstavsmusikanterne.
  Pris: kr. 65,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb musikken på cd
  Cd'en indeholder musikken til musicallen om bogstavmusikanterne.
  Pris: kr. 140,00 inkl. moms/+ porto.


  Cd: Bogstavkort. Cd'en med bogstavplakater i A4, A5 og A6, skriveunderlag/plakater i A4 og A3 samt oversigt over familier.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog. Skrivebogen bygger på ideen om vejkort over skrivevejene.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Sprogspil: 4 brætspil i spilpakke, der indeholder de 8 sprogområder: rim, stavelser, skelne, forlyd, forlydrimdel, ordkendskab, tæl lyde og almen viden.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog - 120 ord. Som skrivebogen - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Spil - 120 ord: Som Sprogspil - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.

 • Kontakt

  Bogstavmusikanterne
  Mette Bech,
  Egedevej 194
  4690 Haslev
  Tlf. 40128308
  bogstavmusikanterne@gmail.com

 • Meta

 • Blogindlæg