Bondegården – en procedureberetning

Da vi havde lavet en personlig beretning om vores tur til bondegården som film, indsamlede vi kasser, paprør, mælketoner mm. Nu skulle eleverne selv bygge bondegårde og bruge fantasien. Vi brugte to fordybelsesdage til projektet

Da alle bondegårdene var færdige, lavede vi en udstilling i indskolingens fællesrum, og fortalte de andre klasser om bondegårdene. Næste udfordring var at lave en procedureberetning om, hvordan vi havde lavet bondegårdene. Først lavede vi to fælles ordlister: En med deltagerne (hvem og hvad havde deltaget) og en med processerne (hvad havde vi gjort).

Vi tog de to ordlister med i computerrummet. Læreren havde renskrevet og kopieret dem, så alle makkerpar havde ordlisterne til hjælp i skriveprocessen. Vi startede i fællesskab med at skrive overskrift og orientering. Det var svært for mange at forstå, at overskriften ikke skulle være Bondegården, men fx 1.a byggede bondegårde. Teksten skulle handle om, at vi byggede bondegårde og ikke være en fortælling om en bondegård.  I orienteringen skulle de næsten skrive det samme. Det krævede lidt overtalelse. Men pointen i orienteringen er, at få gjort klart: Hvem gør hvad, med hvem og eventuelt hvornår, hvorfor og hvordan. Orienteringen kom til at hedde: 1.a byggede bondegårde af pap i billedkunst.

Herefter fik de tre ord, som de skulle starte deres begivenheder med. Det var bindeordene: først, bagefter og til sidst. Deres tekst skulle slutte med: Vi syntes…

Eleverne skulle nu parvis skrive procedureberetningerne på computer. Opgaven krævede en del hjælp, fordi der også var computertekniske ting, der skulle overvindes 🙂

Eksempler på elevtekster

Da elevteksterne var færdige, tog vi billeder af grupperne ved deres bondegårde og printede billederne ud. Til sidst lavede de en præsentation af billede og tekst. Mange lavede en temaramme med dyr eller bondegårde.

 • Sange

 • Til fri afbenyttelse

 • Noder

 • Til fri afbenyttelse

 • Musical

 • Til fri afbenyttelse

 • Håndfonemer

 • Til fri afbenyttelse

 • Dukker

 • Til fri afbenyttelse

 • Billeder

 • Til fri afbenyttelse

 • Sprogspil

 • Til fri afbenyttelse

 • Bogstavbog

 • Pris 49,- for download

 • Bogstavkort og skriveunderlag

 • Pris 49,- for download

 • Skrivebøger

 • Pris 49,- for download

 • Brætspil

 • Pris 49,- for download

 • Bingospil

 • Til fri afbenyttelse

 • Læsebog

 • Pris 49,- for download

 • Byg og stav

 • .

  Til fri afbenyttelse

 • Kontakt

  Bogstavmusikanterne
  Mette Bech,
  Egedevej 194
  4690 Haslev
  Tlf. 40128308
  bogstavmusikanterne@gmail.com

 • Meta