Turen til møllen

 

 

 

 

 

 

1.a og 6.a skulle på en fælles tur til Ølsemagle Mølle. Målet var at styrke de sociale relationer mellem de to venskabsklasser. Eleverne skulle se møllen indvendigt og derefter tegne en skitse af møllen udefra. Skitsen skulle danne udgangspunkt for et fælles billede. Undervejs tog de billeder, der skulle bruges til en fælles beretning, når de kom hjem.

Da de kom hjem fik hvert makkerpar (en elev fra 1.a og en elev fra 6.a) billeder fra turen, beretningsskemaet og gule tidsforbindere. Makkerparrene skulle i fællesskab udvælge de billeder, de ville bruge, klippe forbinderne ud og skrive beretningen om turen til møllen.

Eleverne skulle have hjælp til ikke kun at skrive “Møllen” i overskriften, men “Turen til møllen” eller “1.a og 6.a på tur til møllen”. Ligeledes skabte orienteringen problemer, fordi eleverne gerne ville gå direkte til billede 1 og begivenhederne. For at andre kan forstå beretningen, er det vigtigt med en god orientering, der forklarer hvem, der gør hvad, hvornår, hvorfor og hvordan.

Eksempel 1:

1.a og 6.a var på en fælles tur til Ølsemagle Mølle i starten af september 2012 for at lære hinanden bedre at kende.

Eksempel 2:

I starten af skoleåret gik alle elever fra 1.a og 6.a fra Højelse skole til  Ølsemagle for at se møllen.

 

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*


+ 6 = thirteen

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 • Køb online

  Køb cd med lærervejledning
  Lærervejledningen indeholder baggrund for Bogstavmusikanterne, ideer til planlægning af et skoleår i 0.klasse, inspiration til forskellige undervisningsforløb, en gennemgang af materialersamt en
  metodisk vejledning til Bogstavbogen og forskellige forslag til aktiviteter.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms/+porto.


  Køb læsebogen
  Bogstavmusikanternes 30 små søde historier er en god måde at kommer igang med læsningen.
  Pris: kr. 60,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb bogstavbogen
  Bogstavbogen er en grundbog i 0.klasse. Bogen gennemgår de 29 bogstavers lyd og form i samme rækkefølge som på cdén. Bogstavbogen indeholder også sprogopgaver i stigende sværhedsgrad, der følger progressionen i hørespillene på cdén og i sprogspillet.
  Pris: kr. 50,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb nodebogen
  Nodebogen indeholder tekster, noder og akkorder til de 12 sange om bogstavsmusikanterne.
  Pris: kr. 65,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb musikken på cd
  Cd'en indeholder musikken til musicallen om bogstavmusikanterne.
  Pris: kr. 140,00 inkl. moms/+ porto.


  Cd: Bogstavkort. Cd'en med bogstavplakater i A4, A5 og A6, skriveunderlag/plakater i A4 og A3 samt oversigt over familier.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog. Skrivebogen bygger på ideen om vejkort over skrivevejene.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Sprogspil: 4 brætspil i spilpakke, der indeholder de 8 sprogområder: rim, stavelser, skelne, forlyd, forlydrimdel, ordkendskab, tæl lyde og almen viden.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog - 120 ord. Som skrivebogen - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Spil - 120 ord: Som Sprogspil - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.

 • Kontakt

  Bogstavmusikanterne
  Mette Bech,
  Egedevej 194
  4690 Haslev
  Tlf. 40128308
  bogstavmusikanterne@gmail.com

 • Meta

 • Blogindlæg