Lær

 

 

 

 

 

Bogstavbogen 

Bogstavbogen er opbygget, så den følger progressionen på cdén. Den er trykt i A5 og indeholder 64 sider. Hvert bogstav gennemgås på et dobbelt opslag, som er opbygget på samme måde.

Bogstavbogen gennemgår først vokalerne, derefter læbefamilien, fortungefamilien, bagtungefamilien, halsfamilien og til sidst bænkefamilien.

Bogstavbogen er en grundbog i 0.klasse. Gennem arbejdet med bogen får børnene gennemgået de 29 bogstaver. Der arbejdes med bogstavernes lyd, navn og form, og forskellige sproglige områder i stigende sværhedsgrad introduceres for eleverne.

Se mere

 

Arbejdet med litteratur og sprog bør inddrages undervejs. Ideer til det arbejde findes under sprog. Der er på enkelte sider lagt op til, at eleverne skal skrive. Men det skal suppleres med mange andre forskellige funktionelle skrivesituationer for eleverne, så skriftsproget fra start inddrages som en naturlig del af undervisningen.

Gennem forskellige illustrationer understøttes eleverne i at få et overblik over de enkelte bogstaver og familier. Der er lagt stor vægt på at give eleverne forskellige visuelle værktøjer til at fastholde bogstavernes særkende og forskellighed.

I sidste del af Bogstavbogen skal eleverne læse små læsetekster og skrive lydrette ord.

Når Bogstavbogen er afsluttet, kan der arbejdes videre med materialerne Læs med Bogstavmusikanterne og Byg og stav.

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*


+ 4 = six

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 • Køb online

  Køb cd med lærervejledning
  Lærervejledningen indeholder baggrund for Bogstavmusikanterne, ideer til planlægning af et skoleår i 0.klasse, inspiration til forskellige undervisningsforløb, en gennemgang af materialersamt en
  metodisk vejledning til Bogstavbogen og forskellige forslag til aktiviteter.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms/+porto.


  Køb læsebogen
  Bogstavmusikanternes 30 små søde historier er en god måde at kommer igang med læsningen.
  Pris: kr. 60,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb bogstavbogen
  Bogstavbogen er en grundbog i 0.klasse. Bogen gennemgår de 29 bogstavers lyd og form i samme rækkefølge som på cdén. Bogstavbogen indeholder også sprogopgaver i stigende sværhedsgrad, der følger progressionen i hørespillene på cdén og i sprogspillet.
  Pris: kr. 50,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb nodebogen
  Nodebogen indeholder tekster, noder og akkorder til de 12 sange om bogstavsmusikanterne.
  Pris: kr. 65,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb musikken på cd
  Cd'en indeholder musikken til musicallen om bogstavmusikanterne.
  Pris: kr. 140,00 inkl. moms/+ porto.


  Cd: Bogstavkort. Cd'en med bogstavplakater i A4, A5 og A6, skriveunderlag/plakater i A4 og A3 samt oversigt over familier.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog. Skrivebogen bygger på ideen om vejkort over skrivevejene.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Sprogspil: 4 brætspil i spilpakke, der indeholder de 8 sprogområder: rim, stavelser, skelne, forlyd, forlydrimdel, ordkendskab, tæl lyde og almen viden.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog - 120 ord. Som skrivebogen - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Spil - 120 ord: Som Sprogspil - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.

 • Kontakt

  Bogstavmusikanterne
  Mette Bech,
  Egedevej 194
  4690 Haslev
  Tlf. 40128308
  bogstavmusikanterne@gmail.com

 • Meta

 • Blogindlæg