Byg & stav

De 120 mest almindelige ord bliver gennemgået på en overskuelig måde ved at skrive en sætning hver dag.

Der arbejdes med håndfonemer, legoklodser og musikinstrumenter, inden sætningen skrives. På den måde får eleverne nogle konkrete hjælpemidler til at fastholde lyden.

Staveundervisning og sprogarbejdet kommer i fokus allerede fra slutningen af børnehaveklassen og videre i 1. og 2. klasse i 15 minutter hver dag.

Lær de 120 mest almindelige ord på 15 minutter om dagen. Hver dag arbejdes med et nyt ord og en kort, lydret sætning. Sætninger og ord fordeles på 5 niveauer.

Lyt: Dagens sætning læses af et par børn, der fx henter dagens sætning i klassens postkasse.
Vis: Bogstaverne vises et for et ved hjælp af håndfonemer. Håndfonemerne findes under de enkelte bogstavhuse fra sidens forside.
Byg: Ordene bygges i klodser: blå for konsonanter, røde for vokaler
Spil: Hvert ord i sætningen spilles igennem. Konsonanter og vokaler har hver sin lyd. Der kan spilles på instrumenter eller genstande i rummet.
Skriv: Endelig skriver børnene sætningen på tavlen eller på papir.

Download hele beskrivelsen med introduktion til håndfonemer, klodser og instrumenter:
Introduktion til Byg og stav

Eksempler på korte, lydrette sætninger:
Han må få is

Eksempler på ord:

Download alle sætninger og ord:
niveau1 Lærervejledning og beskrivelse af praksis
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5

tomme togvogne

Sætning i LEGO klodser:

 

Læs mere om didaktikken og metodikken bag på siden for underviseren.
Klodserne kan købes fra LEGO her.
Se forklaring til køb af lego fra deres hjemeside her.

 • Køb online

  Køb cd med lærervejledning
  Lærervejledningen indeholder baggrund for Bogstavmusikanterne, ideer til planlægning af et skoleår i 0.klasse, inspiration til forskellige undervisningsforløb, en gennemgang af materialersamt en
  metodisk vejledning til Bogstavbogen og forskellige forslag til aktiviteter.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms/+porto.


  Køb læsebogen
  Bogstavmusikanternes 30 små søde historier er en god måde at kommer igang med læsningen.
  Pris: kr. 60,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb bogstavbogen
  Bogstavbogen er en grundbog i 0.klasse. Bogen gennemgår de 29 bogstavers lyd og form i samme rækkefølge som på cdén. Bogstavbogen indeholder også sprogopgaver i stigende sværhedsgrad, der følger progressionen i hørespillene på cdén og i sprogspillet.
  Pris: kr. 50,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb nodebogen
  Nodebogen indeholder tekster, noder og akkorder til de 12 sange om bogstavsmusikanterne.
  Pris: kr. 65,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb musikken på cd
  Cd'en indeholder musikken til musicallen om bogstavmusikanterne.
  Pris: kr. 140,00 inkl. moms/+ porto.


  Cd: Bogstavkort. Cd'en med bogstavplakater i A4, A5 og A6, skriveunderlag/plakater i A4 og A3 samt oversigt over familier.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog. Skrivebogen bygger på ideen om vejkort over skrivevejene.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Sprogspil: 4 brætspil i spilpakke, der indeholder de 8 sprogområder: rim, stavelser, skelne, forlyd, forlydrimdel, ordkendskab, tæl lyde og almen viden.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog - 120 ord. Som skrivebogen - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Spil - 120 ord: Som Sprogspil - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.

 • Kontakt

  Bogstavmusikanterne
  Mette Bech,
  Egedevej 194
  4690 Haslev
  Tlf. 40128308
  bogstavmusikanterne@gmail.com

 • Meta

 • Blogindlæg