Forbindere


Forbindere er ord, der binder tekster og sætninger sammen. Ordene i sig selv er ret ubetydelige – men de har en kæmpe betydning. Forbinderene er delt ind i fire kategorier, fordi de har fire forskellige funktioner i teksten: tid, årsag, modsætning og tilføjelse. Nedenunder er vist nogle eksempler på forbindere inddelt i kategorier, hvor ikonerne understøtter forbindernes funktion i teksten.

Tidsforbinderne er delt i dem der forbinder på tekstniveau og dem der bruges på sætningsniveau.

tekstniveau

Tidsforbindere 

 • først
 • senere
 • derefter
 • til sidst

sætningsniveau

Tidsforbindere  

 • da
 • når
 • efter at
 • denne gang

Årsagforbindere

 • fordi
 • derfor
 • hvis
 • eftersom


Modsætningsforbindere

 • men
 • dog
 • på trods af

 

Tilføjelsesforbindere

 • og
 • for eksempel
 • del
 • desuden

 

Denne plakat er lavet til projektet om “Sprog og genrepædagogik” i Køge kommune 2011. Den kan hjælpe med at holde styr på de fire begreber, indtil de sidder på rygraden! De tre andre plakater findes på siderne om deltagereprocesser og omstændigheder . Den kan printes her: plakat med forbindere. Plakaten er gemt uden farve. Den skal kopieres på gult papir! Plakaten er også velegnet til udlevering til elever på mellemtrin og overbygning, der gerne vil i gang med sprog og genrepædagogik.

 

 

 

 

 

 

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*


+ 7 = eight

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 • Køb online

  Køb cd med lærervejledning
  Lærervejledningen indeholder baggrund for Bogstavmusikanterne, ideer til planlægning af et skoleår i 0.klasse, inspiration til forskellige undervisningsforløb, en gennemgang af materialersamt en
  metodisk vejledning til Bogstavbogen og forskellige forslag til aktiviteter.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms/+porto.


  Køb læsebogen
  Bogstavmusikanternes 30 små søde historier er en god måde at kommer igang med læsningen.
  Pris: kr. 60,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb bogstavbogen
  Bogstavbogen er en grundbog i 0.klasse. Bogen gennemgår de 29 bogstavers lyd og form i samme rækkefølge som på cdén. Bogstavbogen indeholder også sprogopgaver i stigende sværhedsgrad, der følger progressionen i hørespillene på cdén og i sprogspillet.
  Pris: kr. 50,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb nodebogen
  Nodebogen indeholder tekster, noder og akkorder til de 12 sange om bogstavsmusikanterne.
  Pris: kr. 65,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb musikken på cd
  Cd'en indeholder musikken til musicallen om bogstavmusikanterne.
  Pris: kr. 140,00 inkl. moms/+ porto.


  Cd: Bogstavkort. Cd'en med bogstavplakater i A4, A5 og A6, skriveunderlag/plakater i A4 og A3 samt oversigt over familier.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog. Skrivebogen bygger på ideen om vejkort over skrivevejene.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Sprogspil: 4 brætspil i spilpakke, der indeholder de 8 sprogområder: rim, stavelser, skelne, forlyd, forlydrimdel, ordkendskab, tæl lyde og almen viden.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog - 120 ord. Som skrivebogen - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Spil - 120 ord: Som Sprogspil - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.

 • Kontakt

  Bogstavmusikanterne
  Mette Bech,
  Egedevej 194
  4690 Haslev
  Tlf. 40128308
  bogstavmusikanterne@gmail.com

 • Meta

 • Blogindlæg