Hunden Ib

1.klasserne på Højelse skole har arbejdet med fortælling i 3 uger. I forløbet skulle eleverne bl.a. lære om processer og deltagere og skabe en fortælling i programmet “Skriv og læs” på i-pad.
Oplægget til forløbet var Bogen “Ib får en tur” af Rasmus Bregnhøi og Peter Norddahl  og spillet “Hunden Ib light”. Som introduktion fik eleverne læst bogen “Ib får en tur” højt og vist spillet på smartboard. inden de selv spillede spillet og blev bekendte med hovedpersonen Ib på i-pads.

Bagefter skulle eleverne i fællesskab ordne de fem illustrationer på tørresnoren i den rigtige rækkefølge og efterfølgende  placere fem billeder fra spillet i de rigtige illustrationer. Eleverne havde allerede i 0.klasse arbejdet med tørresnoren og var bekendte med de forskellige illustrationers betydning. Forud havde lærerne placeret det i en notebook-fil, så øvelsen kunne foregå på smartboard i fællesskab.

Da alle billederne var placeret i tørresnoren, skulle grupperne genfortælle for hinanden ved hjælp af billedstøtten på smartboard.

Næste opgave var at finde de forskellige deltagere og processer i spillet. Læreren skrev først deltagerne op på et rødt stykke karton og bagefter processerne på et grønt skytte karton

Inden eleverne skulle producere nye Ib-bøger på I-pads tegnede de en “Ib-figur” der skulle klippes ud.

Bagefter brugte de tørresnoren til at få struktureret deres fortælling og fandt billedbøger på biblioteket som kunne bruges som “kulisse” for deres fortælling. I denne proces var det en rigtig positiv erfaring først at give eleverne en figurer med farver og linjer af gangen, så der undervejs blev en dialog om deres opbygning af fortællingen.

Da eleverne havde styr på fortælling, figur og “kulisse” lavede de fortællingen på i-pad i programmet “læs og skriv”. Først optag de billeder og skrev teksten. Bagefter indtalte de lyd og indsatte tale og tankebobler.

Her ses et eksempel på en elevtekst:

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*


6 − = four

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 • Køb online

  Køb cd med lærervejledning
  Lærervejledningen indeholder baggrund for Bogstavmusikanterne, ideer til planlægning af et skoleår i 0.klasse, inspiration til forskellige undervisningsforløb, en gennemgang af materialersamt en
  metodisk vejledning til Bogstavbogen og forskellige forslag til aktiviteter.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms/+porto.


  Køb læsebogen
  Bogstavmusikanternes 30 små søde historier er en god måde at kommer igang med læsningen.
  Pris: kr. 60,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb bogstavbogen
  Bogstavbogen er en grundbog i 0.klasse. Bogen gennemgår de 29 bogstavers lyd og form i samme rækkefølge som på cdén. Bogstavbogen indeholder også sprogopgaver i stigende sværhedsgrad, der følger progressionen i hørespillene på cdén og i sprogspillet.
  Pris: kr. 50,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb nodebogen
  Nodebogen indeholder tekster, noder og akkorder til de 12 sange om bogstavsmusikanterne.
  Pris: kr. 65,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb musikken på cd
  Cd'en indeholder musikken til musicallen om bogstavmusikanterne.
  Pris: kr. 140,00 inkl. moms/+ porto.


  Cd: Bogstavkort. Cd'en med bogstavplakater i A4, A5 og A6, skriveunderlag/plakater i A4 og A3 samt oversigt over familier.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog. Skrivebogen bygger på ideen om vejkort over skrivevejene.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Sprogspil: 4 brætspil i spilpakke, der indeholder de 8 sprogområder: rim, stavelser, skelne, forlyd, forlydrimdel, ordkendskab, tæl lyde og almen viden.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog - 120 ord. Som skrivebogen - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Spil - 120 ord: Som Sprogspil - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.

 • Kontakt

  Bogstavmusikanterne
  Mette Bech,
  Egedevej 194
  4690 Haslev
  Tlf. 40128308
  bogstavmusikanterne@gmail.com

 • Meta

 • Blogindlæg