Sprogkamp

 

Den argumenterende tekstaktivitet er den sværeste, men måske også vigtigste at bruge tid på i indskolingen, fordi gode argumenter og konfliktløsning hænger sammen. Hvis eleverne bliver i stand til at løse konflikter med sproget – de gode argumenter, har de fået et redskab, der rækker langt ud over skolen. Forskellige billeder vil hjælpe leverne til at forstå argumenternes betydning.

Et af billederne kunne være fodboldkampen! Det gælder om at have gode spillere på holdet, hvis man gerne vil vinde. Det kan derfor være en god idé at lave fælles sprogkampe i klassen.

Der kan enten laves sprogkamp om en problemstilling fra en fælles oplæsningsbog, problemstillinger i klassen e.lign.

Eksemplet er fra bogen “Ignora fylder år” af Katrine Marie Guldager. I bogen vil Ignora invitere klassen med hjem til fødselsdag. De eneste der ikke bliver inviteret er Lise og Lotte. Ignora synes, at de driller, hviske tisker og griner af hende.

Nu skal klassen i fællesskab komme med argumenter for og imod, at Ignora ikke inviterer Lise og Lotte med til fødselsdagen. Argumenterne for at de ikke skal med til fødselsdagen står eksplicit i bogen – vi kan finde argumenterne, når vi læser – Ignora giver os argumenterne. Det er sværere, at finde argumneterne for at det ikke er i orden. Her skal de stærke elever, der er gode til at reflektere byde ind. Der kommer tre argumenter frem: Lise og Lotte bliver misundelige, de bliver kede af det og de føler sig udenfor, hvis de ikke bliver inviteret med. Argumeneterne stilles op/skrives op på hver sin bane halvdel af en planche.

Herefter vælges to elever, der skal op til tavlen. Den ene elev skal argumentere for, at det er iorden, at Ignora ikke inviterer Lise og Lotte  med. Den anden elev skal argumentere for, at det ikke er i orden.

Den ene elev starter med at sige et argument. Den anden elev svarer ved at forholde sig til argumentet, afvise det og fremføre et af sine egne argumenter. Sådan bliver eleverne ved, indtil der ikke er flere argumenter.

Det lyder simpelt, men det er svært at kunne bruge argumenter og fremføre argumenter for en sag!!

Eleverne i 1.a blev enige om at mødes på midten. Hvis Lise og Lotte lovede at stoppe med at drille, grine og hviske tiske, skulle Ignora tage dem med til fødselsdag. Eksempel på en konfliktløsning, hvor begge parter må give sig lidt, for at finde en løsning. Ideén stammer fra rollespil som middel til at konfliktløse. Men fordi argumenterne findes i fællesskab, er det ikke kun de stærke elever, der kan være med i sprogkampen. Igen er der støttet meget…

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*


one × 7 =

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 • Køb online

  Køb cd med lærervejledning
  Lærervejledningen indeholder baggrund for Bogstavmusikanterne, ideer til planlægning af et skoleår i 0.klasse, inspiration til forskellige undervisningsforløb, en gennemgang af materialersamt en
  metodisk vejledning til Bogstavbogen og forskellige forslag til aktiviteter.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms/+porto.


  Køb læsebogen
  Bogstavmusikanternes 30 små søde historier er en god måde at kommer igang med læsningen.
  Pris: kr. 60,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb bogstavbogen
  Bogstavbogen er en grundbog i 0.klasse. Bogen gennemgår de 29 bogstavers lyd og form i samme rækkefølge som på cdén. Bogstavbogen indeholder også sprogopgaver i stigende sværhedsgrad, der følger progressionen i hørespillene på cdén og i sprogspillet.
  Pris: kr. 50,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb nodebogen
  Nodebogen indeholder tekster, noder og akkorder til de 12 sange om bogstavsmusikanterne.
  Pris: kr. 65,00 inkl. moms/+ porto.


  Køb musikken på cd
  Cd'en indeholder musikken til musicallen om bogstavmusikanterne.
  Pris: kr. 140,00 inkl. moms/+ porto.


  Cd: Bogstavkort. Cd'en med bogstavplakater i A4, A5 og A6, skriveunderlag/plakater i A4 og A3 samt oversigt over familier.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog. Skrivebogen bygger på ideen om vejkort over skrivevejene.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Sprogspil: 4 brætspil i spilpakke, der indeholder de 8 sprogområder: rim, stavelser, skelne, forlyd, forlydrimdel, ordkendskab, tæl lyde og almen viden.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.


  Cd: Skrivebog - 120 ord. Som skrivebogen - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 300,00 inkl. moms.


  Spil - 120 ord: Som Sprogspil - men nu med 120 mest almindelige ord.
  Pris: kr. 350,00 inkl. moms.

 • Kontakt

  Bogstavmusikanterne
  Mette Bech,
  Egedevej 194
  4690 Haslev
  Tlf. 40128308
  bogstavmusikanterne@gmail.com

 • Meta

 • Blogindlæg